Verzendvoorwaarden:

Bezorging

Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling de order voor het eerst bij u aan te bieden.

Indien u niet aanwezig bent op het moment van bezorging door onze bodedienst, wordt u middels een kaart in de bus geïnformeerd over de eerstvolgende aflevering. Indien de bestelling na minimaal 4 pogingen daartoe niet kan worden bezorgd, dan zal de bestelling retour worden gezonden aan Frost Trading. De bestelling zal dan worden geannuleerd en gecrediteerd. Frost Trading behoudt zich het recht voor om de verzendkosten bij u in rekening te brengen.

De bestellingen dienen na ontvangst door u gecontroleerd te worden. Klachten dienen op verval van het recht tot reclameren binnen 72 uur na ontvangst aan Frost Trading medegedeeld te worden. Frost Trading is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd.

Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Frost Trading terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

Bijdrage in bezorgkosten

Voor elke opgegeven bestelling brengen wij maximaal € 9,00 euro (per afleveradres per doos) in rekening. Bestellingen worden per bodedienst naar het door u opgegeven adres in Nederland verzonden.

Retouren

Indien u binnen 7 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd, deze bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (info @ frosttrading .com), waarna u de bestelling per ommegaande retour dient te zenden in de staat waarin u hem heeft ontvangen. De kosten voor het retour zenden van de bestelling komen voor uw rekening.